לקוח מ רומניה, לבקר את החברה שלנו

לקוח מ רומניה, לבקר את החברה שלנו ולקבל את דיוק ארבעה טורים המטוס הידראולי מכונת חיתוך.

33333.jpg