חיתוך מטבעת טכנולוגיה

הטכנולוגיה של חיתוך מטבעת ו קמטים של התהליכים העיקריים הם: ← ← להתאים את הלחץ על קביעת כללים ← עזרים ← הדבקה המצע לחץ ← חיתוך מטבעת חיתוך ו קמטים ← לנקות פסולת rewinder או לחתוך לתוך חתיכות ← ← נקודות החבילה