להחלפת שמן מכונת חיתוך מטבעת

המכונה חיתוך מטבעת להחלפת שמן. מכונת חיתוך מטבעת הראשי מבוססת מנוע הזזה בידית, גלגלת, שוב שהוא הוביל תנועת המוט ארבע, עובד במהירות גבוהה עד 6000, בהיעדרו של שימון טוב והוא קירור מאוד בעייתי