הגדרת מכונת חיתוך מטבעת

למות שלהם הוא, לדוגמה, המכונה ' מכונת הבירה נקרא, ו CD מכונה, ' -NC אגרוף, הראשי עבור המתאים מסוימים-מטאל, ו גומי לא יבש, אווה, ואת גומי כפול, ואלקטרוניקה, ואז טלפון משטח גומי, מת (מלא שבור, וחצי שבור), ואז לחץ מוקדי־עניין עבודה, ו במדידות, ולא באופן אוטומטי שורה פסולת, למות מכונת באמצעות פלדה, ועובש חומרה, וסימנים, פלדה קו (או צלחת החצוב גירסת למות) , דרך לחץ גרסה להדפסה שהוטלו עליך לחץ, האם מוצרי הדפסה או קרטון לגלגל לחתוך חייב לעצב. ציוד חשוב מודפסת על גבי האריזות, עיבוד לאחר ויוצרים.